Hilary Herzberger Trusted Teacher

קלינאית תקשורת בכירה לילדים עם ליקויי למידה speech and language therapist מחברת שיטת הקריאה הפונולוגית ״צליל, מילה,סיפור"

Published courses and games