חידות/הגדרות

5 Units Minimum Score: 75
Min Score: 75 By:

הקורס מיועד לגילאי 4-5 ש'.לילדים בני 4-4:6 ש' קל יותר לענות על חידות בנות שני פרמטרים וילדים בני 4:6 - 5 ש' מסוגלים לענות על חידות המורכבות משלושה פרמטרים. מגוון המשחקים בקורס יאפש... הקורס מיועד לגילאי 4-5 ש'.לילדים בני 4-4:6 ש' קל יותר לענות על חידות בנות שני פר... view more

Course created by:
0 / 5 Units
Score: 0
  • Loading...

    Score:
    Min Score:

Units Minimum Score:
Ages: Created:Course GoalsCourse created by:
Unleash your child's potential - Go Premium with TinyTap