מושגי כמות וזמן

5 Units Minimum Score: 75
Min Score: 75 By:

הקורס מיועד לגילאי 3-4 ש'. באמצעות המשחקים הילדים יכירו את המושגים המייצגים כמויות: עוד, כל, קצת, מעט, הרבה, יותר. במהלך שנה זו הילדים מתחילים לעבד ולהבין את מושג הזמן באמצעות ... הקורס מיועד לגילאי 3-4 ש'. באמצעות המשחקים הילדים יכירו את המושגים המייצגים כמו... view more

Course created by:
0 / 5 Units
Score: 0
  • Loading...

    Score:
    Min Score:

Units Minimum Score:
Ages: Created:Course GoalsCourse created by:
Unleash your child's potential - Go Premium with TinyTap