Marita Teunisse

Ik ben leerkracht op een cluster 2 school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Mijn bedrijf DigiTAALspeciaal richt zich op Taal, ICT en het jonge kind.