גלי קמפנר פיזיוטרפיסטית ילדים

פיזיוטרפיסטית מוסמכת מומחית בהתפתחות הילד בעבודה עם ילדים עם נכיות קשות מדריכה קלינית מתאם האוניברסיטה בנושא פדיאטריה