מיומנויות יום יום

34 Units Minimum Score: 0
Min Score: 0 By:

מיומנויות יום יום כגון מקלחת, לבוש, צחצוח שיניים, התנהלות בקהילה ובמסגרת החינוכית. כל פעולה מתוארת כרצף תמונות סאונד וטקסט. כל שלב מתואר בחלון נפרד ממוספר כרונולוגית. כאשר הילד נ... מיומנויות יום יום כגון מקלחת, לבוש, צחצוח שיניים, התנהלות בקהילה ובמסגרת החינוכי... view more

Course created by:
0 / 34 Units
Score: 0
  • Loading...

    Score:
    Min Score:

Units Minimum Score:
Ages: Created:Course GoalsCourse created by:
Unleash your child's potential - Go Premium with TinyTap