מיומנויות יום יום

34 יחידות תוצאה מינימלית: 0
Min Score: 0 By:

מיומנויות יום יום כגון מקלחת, לבוש, צחצוח שיניים, התנהלות בקהילה ובמסגרת החינוכית. כל פעולה מתוארת כרצף תמונות סאונד וטקסט. כל שלב מתואר בחלון נפרד ממוספר כרונולוגית. כאשר הילד נ... מיומנויות יום יום כגון מקלחת, לבוש, צחצוח שיניים, התנהלות בקהילה ובמסגרת החינוכי... ראה עוד

קורס נוצר ע״י:
0 / 34 יחידות
תוצאה: 0
  • טוען…

    תוצאה:
    תוצאה מינימלית

יחידות תוצאה מינימלית:
גילאי: נוצר:מטרות הקורסקורס נוצר ע״י:
Unleash your child's potential - Go Premium with TinyTap