הילה ויינר אות ועוד אות

10 Units Minimum Score: 0
Min Score: 0 By:

,המשחקים מתמקדים בלימוד שמות האותיות באמצעות תומכי זיכרון ובטיפוח המבנה הצלילי של השפה הדבורה מומלץ לשלב את המשחקים עם ערכת אות ועוד אות הכוללת: ספר אותיות, סרטון אנימציה עם ש... ,המשחקים מתמקדים בלימוד שמות האותיות באמצעות תומכי זיכרון ובטיפוח המבנה הצלילי... view more

Course created by:
0 / 10 Units
Score: 0
  • Loading...

    Score:
    Min Score:

Units Minimum Score:
Ages: Created:Course GoalsCourse created by:
Unleash your child's potential - Go Premium with TinyTap