מילים וצלילים

10 Units Minimum Score: 0
Min Score: 0 By:

בכל אחת מהפעילויות הבאות תוכלו למצוא 3 לוחות אשר כוללים מילים בהן ניתן למצוא את הצלילים במיקומים שונים במילה: בתחילת, האמצע ובסוף מילה. ניתן להדפיס ולגזור את הכרטיסיות ולשלבן בפעי... בכל אחת מהפעילויות הבאות תוכלו למצוא 3 לוחות אשר כוללים מילים בהן ניתן למצוא את ... view more

Course created by:
0 / 10 Units
Score: 0
  • Loading...

    Score:
    Min Score:

Units Minimum Score:
Ages: Created:Course GoalsCourse created by:
Unleash your child's potential - Go Premium with TinyTap