תמר חמאדה

מורה לעברית מובילת תקשוב בבית הספר מפתחת תכנים ויזואליים למיניהם